ثبت شکایات

مشتریان گرامی به منظور ثبت شکایات خود می توانند با آدرس ایمیل info@elpad.ir مکاتبه نموده و یا بصورت حضوری به دفتر خدمات فنی مهندسی الپاد مراجعه نمایند.